Lider Nowoczesnej Płynoterapii

W ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zorganizowany został konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii”. Założeniem konkursu było podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym. Jego celem było wyłonienie placówek, które w ciągu ostatnich 10 lat podjęły działania zwiększające bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Nasz szpital otrzymał nagrodę główną i tytuł "Lidera nowoczesnej płynoterapii".

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmu człowieka i ma wpływ na wszystkie zachodzące w nim procesy. Jej skład i ilość decydują o naszym funkcjonowaniu i samopoczuciu. Dla prawidłowego procesu leczenia u większości hospitalizowanych pacjentów konieczne jest podawanie płynów infuzyjnych. Jak podkreślają eksperci płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów. Stosowana jest jako uzupełnienie farmakoterapii. Rocznie podawanych jest w Polsce około 17 milionów litrów płynów infuzyjnych.
W bieżącym roku zainicjowana została kampania „Życie w płynie”, aby uczcić 10-lecie nowoczesnej płynoterapii w Polsce. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości pacjentów oraz środowiska medycznego na temat wagi terapii płynowej, która ma powszechne zastosowanie wśród osób hospitalizowanych. Niezwykle ważne jest również, zwrócenie uwagi na postęp, który dokonał się w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie leczenia dożylnego w ciągu ostatniej dekady, co przełożyło się na efekty terapeutyczne uzyskiwane u pacjentów.
 

 

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 63 00, fax.: 32 271 73 11